Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przy zwalnianiu nauczycieli z art. 20 KN należy przyjąć określone kryteria zwalniania. Przede wszystkim bierze się pod uwagę sposób nawiązania stosunku pracy (mianowanie...

PORADA PRAWNA

09 kwietnia 2013 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Mam zwolnić nauczyciela kontraktowego z art.20 KN, jak ma wyglądać takie zwolnienie (wzór)? Czy muszę powiadomić związki zawodowe?Jeśli tak, to w jakiej formie?

Przy zwalnianiu nauczycieli z art. 20 KN należy przyjąć określone kryteria zwalniania. Przede wszystkim bierze się pod uwagę sposób nawiązania stosunku pracy (mianowanie przed umową o pracę), wyższe kwalifikacje do nauczania przedmiotu, doświadczenie w pracy nauczyciela, jego sukcesy, podejście do obowiązków. 

W przypadku zwolnienia z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły musi zawiadomić na piśmie reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową. Najpierw więc należy wsprawdzić, czy nauczyciel jest członkiem któregoś ze związków. Dopiero po uzyskaniu opinii związków zawodowych lub po 7 dniach od ich poinformowania (jeżeli nie wydano żadnej opinii) można podjąć decyzję o zwolnieniu.

W wypowiedzeniu stosunku pracy należy dokładnie określić przyczyny zwolnienia. Nie może to być ogólne określenie - zmiany organizacyjne, lecz konkretnie podane fakty, tak aby nauczyciel wiedział, dlaczego został zwolniony, m.in. mniejsza liczba uczniów w nowym roku szkolnym, mniejsza liczba godzin danego przedmiotu/przedmiotów, do nauczania których nauczyciel posiada kwalifikacje, niższe kwalifikacje od pozostałych nauczycieli, itp.

W wypowiedzeniu należy również zawrzeć informację o możliwości odwołania do właściwego sądu pracy. 

Poza tym, nauczycielowi zwolnionemu w trybie art. 20 KN przysługuje odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Wzór pisma dostępny jest do pobrania poniżej oraz w zakładce Kadry w oświacie - Zatrudnianie.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Dokumentacja

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT