Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub w szkołach integracyjnych,...

PORADA PRAWNA

16 grudnia 2013 Nadzór pedagogiczny

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający w klasach I-III w szkole podstawowej publicznej ogólnodostępnej?

Nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub w szkołach integracyjnych, jeśli posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach specjalnych w celu realizacji zadań wymienionych w § 6 ust. 3. przywołanego rozporządzenia.Nauczyciel wspomagający jest nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w świetle § 3 pkt 1–4 ww. rozporządzenia.W przypadku osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela wspomagającego w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w szkołach integracyjnych regulacje dotyczące warunków zatrudnienia, kwalifikacji i zadań realizowanych przez tych nauczycieli wynikają z:1) rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz 2) rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.Art. 11 Karty Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do nawiązania stosunku pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.Reasumując: wg mojej opinii nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje do nauczania w kl. 1-3 oraz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT